Sts Talija

Preduzece namenjeno za proizvodnju kablova